Metody leczenia Laserowa korekcja wzroku Wrocław

PresbyMAX we Wrocławiu

Starczowzroczność (prezbiopia) związana jest z postępującym procesem starzenia się gałki ocznej

Z biegiem lat soczewka oka traci swoją elastyczność, co skutkuje niewyraźnym widzeniem z bliskich odległości. Metoda PresbyMax umożliwia przywrócenie ostrości widzenia. Zabieg może być wykonywany u osób powyżej 40 roku życia – także u tych, u których współwystępują wady refrakcji, pod warunkiem że nie zostanie u nich stwierdzone zmętnienie soczewki występujące w przebiegu zaćmy.

Idealny Wzrok Wrocław – jak przebiega zabieg z wykorzystaniem metody PresbyMax?

Podczas zabiegu PresbyMAX przeprowadza się bi-asferyczną, multifokalną ablację rogówki. W tej metodzie wykorzystywane są: laser excimerowy i laser femtosekundowy. Pacjent cały czas pozostaje w kontakcie z chirurgiem refrakcyjnym, który informuje go o kolejnych krokach procedury.

 • Zabieg jest wykonywany z wykorzystaniem dwóch laserów: femtosekundowego i excimerowego
 • Możliwość korekcji prezbiopii i współistniejących wad wzroku
 • Wszczepienie soczewki wewnątrzgałkowej
 • Małoinwazyjny zabieg przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym

Bezbolesny zabieg laserowej korekcji wzroku we Wrocławiu – znieczulenie miejscowe

Jeszcze na etapie przygotowywania pacjenta do zabiegu do oczu wkrapiane są krople znieczulające. Dzięki ich zastosowaniu podczas całej procedury pacjent nie odczuwa bólu. Należy jednak mieć na uwadze, że krople znieczulające mogą bezpośrednio po zabiegu zaburzać widzenie – z tego względu zabronione jest prowadzenie pojazdów mechanicznych.

PresbyMAX – bezpieczna metoda korekcji starczowzroczności

PresbyMAX to nowoczesna procedura, której pierwsze efekty korekcji dostrzegalne są bezpośrednio po zabiegu. Cechuje ją niska inwazyjność, a także to, że pacjenci mogą szybko wrócić do swoich aktywności. Wystarczy jeden zabieg, aby skorygować starczowzroczność i współistniejące wady na obu oczach. W porównaniu np. do RLE (refractive lens exchange) – refrakcyjnej wymiany soczewki – obserwowana jest mniejsza liczba powikłań.

Podobnie jak w przypadku innych metod laserowej korekcji wzroku czas pełnej rekonwalescencji uzależniony jest od indywidualnych cech pacjenta. Należy pamiętać o tym, aby bezwzględnie przestrzegać pozabiegowych zaleceń medycznych.

SmartSurfAce® TransPRK we Wrocławiu

Laserowa korekcja wzroku metodą SmartSurfAce® TransPRK we Wrocławiu to bezbolesny zabieg przeprowadzany przy użyciu lasera excimerowego. Metoda ta wykorzystywana jest do usuwania wad refrakcji takich jak krótkowzroczność, nadwzroczność oraz astygmatyzm. Warunkiem kwalifikacji do zabiegu jest brak przeciwwskazań medycznych stwierdzony przez specjalistę chirurgii refrakcyjnej w trakcie wizyty kwalifikacyjnej.

Efekty korekcji dostrzegalne w stosunkowo krótkim czasie

Efekty korekcji wad refrakcji metodą SmartSurfAce® TransPRK statystycznie zauważalne są szybciej niż po zabiegach przeprowadzanych z wykorzystaniem innych metod powierzchniowych laserowej korekcji wzroku. Należy jednak pamiętać o tym, że po każdym zabiegu oko potrzebuje czasu do pełnej regeneracji.

Aby proces ten przebiegał bez dodatkowych komplikacji, należy rygorystycznie przestrzegać pozabiegowych zaleceń lekarskich, do których zalicza się m.in. kilkudniowy odpoczynek. Pełna ocena efektów korekcji możliwa jest po upływie około 6 miesięcy od zabiegu.

W jaki sposób przebiega procedura SmartSurfAce® TransPRK?

Początkowo chirurg refrakcyjny usuwa nabłonek rogówki, a następnie rogówkę modeluje się precyzyjną wiązką lasera. Ostatni etap polega na wygładzeniu rogówki. SmartSurfAce® TransPRK cechuje się krótszym czasem ablacji rogówki niż przy starszych metodach TransPRK.

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

 • Procedura bezkontaktowa
 • W 2 sekundy jest usuwana 1 dioptria wady
 • Małoinwazyjna metoda powierzchniowa laserowej korekcji wzroku

SmartSurfAce® TransPRK – bezpieczeństwo i precyzja

SmartSurfAce® TransPRK to bezpieczna procedura laserowej korekcji wzroku, w której nie są wykorzystywane narzędzia chirurgiczne. Jest to połączenie bezdotykowej metody TransPRK (Trans-epithelial photorefractive keratectomy) i SmartPulse – technologii wygładzania rogówki, pozwalającej na skrócenie czasu ablacji. Zabieg przeprowadzany jest laserem excimerowym, który usuwa 1 dioptrię wady w czasie ok. 2 sekund.

Lasek - kolejna metoda korekcji wzroku we Wrocławiu

LASEK to powierzchniowa metoda korekcji wad refrakcji, odmiana metody PRK. Zastosowanie kropli znieczulających sprawia, że zabieg jest dla pacjenta całkowicie bezbolesny.

Jak przebiega zabieg laserowej korekcji wzroku metodą LASEK?

W trakcie zabiegu nabłonek rogówki jest usuwany przy pomocy roztworu 18% alkoholu. Następnie chirurg refrakcyjny modeluje rogówkę wiązką lasera excimerowego – ten etap trwa około kilkunastu sekund. Po zabiegu na oko zakłada się soczewkę ochronną. Cała procedura, wraz z przygotowaniem pacjenta do zabiegu to około pół godziny. Podczas jednego zabiegu korekcji poddajemy tylko jedno oko.

Czy wizyta kwalifikacyjna przed zabiegiem LASEK jest niezbędna?

Tak, każdy pacjent, który poddawany jest zabiegowi laserowej korekcji wzroku, musi stawić się na wizytę kwalifikacyjną przeprowadzaną przez specjalistę chirurgii refrakcyjnej. Etap ten jest niezwykle istotny i przekłada się na zmniejszenie ryzyka powikłań po zabiegach laserowej korekcji wad refrakcji.

Lekarz dopiero po przeprowadzeniu badań diagnostycznych i wywiadu medycznego może podjąć decyzję, czy nie istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu.

 • Średni czas trwania zabiegu to kilkanaście minut
 • Małoinwazyjna powierzchniowa metoda laserowej korekcji wzroku
 • Zabieg przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym

Czym metoda LASEK różni się od innych powierzchniowych technik laserowej korekcji wzroku?

Wszystkie metody powierzchniowej korekcji wzroku są mniej inwazyjne niż metody głębokie, po zabiegu nie pozostaje też na oku blizna. Różnica pomiędzy poszczególnymi procedurami polega m.in. na różnym sposobie usuwania nabłonka rogówki (jest to etap poprzedzający modelowanie rogówki laserem excimerowym).

W przypadku metody LASEK, nabłonek usuwany jest za pomocą 18% roztworu alkoholu, podczas gdy przy metodzie EBK/PRK usuwa się go mechanicznie, a przy metodzie TransPRK bezkontaktowo (z wykorzystaniem lasera).

SmartPulse® EBK we Wrocławiu

SmartPulse® EBK to kolejna z powierzchniowych metod laserowej korekcji wzroku, dzięki której możliwa jest korekcja wad refrakcji. W trakcie zabiegu SmartPulse EBK nabłonek rogówki jest usuwany przy pomocy narzędzia EpiClear – nie ma konieczności stosowania roztworu alkoholu czy nacinania nabłonka. Dzięki temu na oku nie zostaje po zabiegu blizna. Rogówka jest modelowana laserem excimerowym, a następnie wygładzana z wykorzystaniem technologii SmartPulse®.

 • Krótszy czas gojenia (w porównaniu z innymi metodami EBK) – pacjenci wracają do swoich codziennych aktywności średnio po 2–4 dniach po zabiegu
 • Powierzchniowa metoda laserowej korekcji wzroku – nie pozostawia na oku blizny
 • Znieczulenie miejscowe – do oka są aplikowane krople znieczulające

SmartPulse® EBK – szybka i bezbolesna metoda laserowej korekcji wzroku

SmartPulse® EBK to bezpieczna, szybka, małoinwazyjna i dzięki zastosowaniu kropli znieczulających całkowicie bezbolesna procedura. Oko pacjenta poddawane jest działaniu wiązki laserowej średnio przez 15–30 sekund.

FemtoLASIK we Wrocławiu

Zabiegi metodą FemtoLASIK są wykonywane u pacjentów z dużą wadą refrakcji, u których nie występują żadne przeszkody natury zdrowotnej do przeprowadzenia LKW. Jeśli podczas wizyty kwalifikacyjnej lekarz stwierdzi obecność przeciwwskazań bezwzględnych, zaproponuje alternatywną metodę korekcji. W przypadku przeciwwskazań względnych konieczne może okazać się przełożenie zabiegu na późniejszy termin – do momentu ustąpienia przeciwwskazań. W trakcie zabiegu jest możliwe skorygowanie krótkowzroczności (-0.50D do -11,00D), nadwzroczności (do +6D) oraz astygmatyzmu do cyl. 6.00D.

FemtoLASIK – głęboka metoda laserowej korekcji wzroku

W gabinetach Idealny Wzrok lekarze przeprowadzają zabiegi laserowej korekcji wzroku zarówno metodami powierzchniowymi, jak i głębokimi. O wyborze optymalnego sposobu korekcji wad refrakcji decyduje lekarz. FemtoLASIK to procedura zaliczana do metod głębokich – podczas zabiegu nacina się płatek o grubości 0,12 mm i modelowaniu poddawane są głębsze warstwy rogówki.

Czy podczas zabiegu FemtoLASIK odczuwa się ból?

FemtoLasik to bezpieczna i całkowicie bezbolesna procedura. Przeprowadzana jest w znieczuleniu miejscowym. W pierwszej kolejności dezynfekuje się okolicę oczu, a następnie do oka aplikowane są krople znieczulające.

Ze względu na zastosowany rodzaj znieczulenia – kroplowe – po zabiegu zabronione jest prowadzenie pojazdów mechanicznych. Krople znieczulające mogą powodować czasowe zaburzenia widzenia. Ponadto – bezpośrednio po procedurze laserowej korekcji wzroku może wystąpić łzawienie, pieczenie czy nadwrażliwość na światło utrudniające samodzielne dotarcie do domu. Z tego względu zalecamy, aby pacjent został odebrany z gabinetu lekarskiego przez osobę towarzyszącą.

 • Krótszy proces rekonwalescencji w porównaniu z powierzchniowymi metodami laserowej korekcji wzroku
 • Bezbolesny zabieg – wystarczy znieczulenie kroplami do oczu
 • W trakcie procedury są wykorzystywane dwa lasery: femtosekundowy i excimerowy

Po jakim czasie po zabiegu FemtoLASIK można wrócić do codziennych aktywności?

Metody głębokie laserowej korekcji wzroku, w tym FemtoLASIK, cechują się szybszym czasem powrotu do codziennych zajęć niż ma to miejsce po zabiegach wykonywanych metodami powierzchniowymi. Czas rekonwalescencji i stabilizowania wady jest kwestią indywidualną.

CZY ZABIEG FEMTOLASIK JEST BEZPIECZNY?

FemtoLASIK uważana jest za metodę bezpieczną – nie wykonuje się procedury bez wcześniejszej, wnikliwej kwalifikacji mającej na celu wykrycie ewentualnych przeciwwskazań do zabiegu. Wykorzystywany podczas procedury laser femtosekundowy umożliwia jej indywidualne zaprogramowanie. Należy jednak mieć na uwadze, że każdy zabieg może nieść ryzyko wystąpienia powikłań – o możliwych do osiągnięcia efektach korekcji i ewentualnych zagrożeniach wynikających z zastosowania konkretnej procedury pacjent uzyskuje informacje podczas wizyty kwalifikacyjnej.

LASEROWA KOREKCJA WZROKU WE WROCŁAWIU - JAKĄ METODĘ WYBRAĆ?

Jak widzisz, dostępnych metod przeprowadzenia laserowej korekcji wzroku we Wrocławiu jest wiele. To pozwala na redukcję różnych wad, dzięki czemu znaczna większość pacjentów kwalifikuje się do zabiegu. Zapewniamy, że po udaniu się do naszej kliniki, doświadczony lekarz dokładnie zapozna się z problemem i dobierze odpowiednią metodę do Twoich potrzeb. Podnieś swój komfort życia, powierzając zdrowie w ręce specjalistów!

Co mówią o nas pacjenci?

laserowa korekcja wzroku we Wrocławiu - Gwarancja najniższej ceny!

Znajdź niższą ceną, a zwrócimy Ci różnicę.

dowiedz się więcej

zadbaj o swój wzrok już dziś - laserowa korekcja Wrocław

Zadzwoń i umów się na wizytę!

+48 503 503 553

Lub znajdź najbliższy gabinet

Jana Pawła 13 lokal 10, Lublin

+48 503 503 553

godziny otwarcia:

Pon - pt: 8:00 - 17:00 Sob: 9:00 - 13:00

Zabiegi: ul. Ogińskiego 1B, Jelenia Góra

Kwalifikacje:ul. Wyszyńskiego 56/5, Jelenia Góra

+48 503 503 553

godziny otwarcia:

Pon - pt: 8:00 - 17:00 Sob: 9:00 - 13:00

Zabiegi: ul. Wyszyńskiego 155, Gorzów Wlkp.

Kwalifikacje:ul. Żerańska 14 b, Gorzów Wlkp.

+48 503 503 553

godziny otwarcia:

Pon - pt: 8:00 - 17:00 Sob: 9:00 - 13:00

Zabiegi:ul. Stefana Batorego 7, Gdynia

Kwalifikacje:ul. Śląska 35/37 Gdynia

+48 503 503 553

godziny otwarcia:

Pon - pt: 8:00 - 17:00 Sob: 9:00 - 13:00

Częstochowska 50, Opole

+48 503 503 553

godziny otwarcia:

Pon - pt: 8:00 - 17:00 Sob: 9:00 - 13:00

Kolegialna 18, Płock

+48 503 503 553

godziny otwarcia:

Pon - pt: 8:00 - 17:00 Sob: 9:00 - 13:00

Tylna 6, Łódź

+48 503 503 553

godziny otwarcia:

Pon - pt: 8:00 - 17:00 Sob: 9:00 - 13:00

Rondo ONZ 1, Warszawa

+48 503 503 553

godziny otwarcia:

Pon - pt: 8:00 - 17:00 Sob: 9:00 - 13:00

Drużbickiego 7, Poznań

+48 503 503 553

godziny otwarcia:

Pon - pt: 8:00 - 17:00 Sob: 9:00 - 13:00

Tadeusza Kościuszki 215/B, Katowice

+48 503 503 553

godziny otwarcia:

Pon - pt: 8:00 - 17:00 Sob: 9:00 - 13:00

Ulanowskiego 18/20, Wrocław

+48 503 503 553

godziny otwarcia:

Pon - sob: 9:00 - 21:00

skontaktuj się z nami!

Wybierz miasto
Umów wizytę
Umów się na wizytę +48 503 503 553