Metody leczenia Laserowa korekcja wzroku Szczecin

PresbyMAX Szczecin

Metodę PresbyMAX wykorzystuje się w leczeniu starczowzroczności. Zabiegowi są poddawane osoby po 45. roku życia, u których stwierdzono ograniczoną funkcję akomodacji.

PresbyMAX – bi-asferyczna, multifokalna ablacja rogówki

Metoda laserowej korekcji wzroku PresbyMAX polega na bi-asferycznej, multifokalnej ablacji rogówki. Podczas zabiegu rogówka jest modelowana przy pomocy lasera w taki sposób, aby umożliwić pacjentowi komfortowe widzenie zarówno z daleka, jak i z bliska bez konieczności stosowania innych metod korekcji, takich jak soczewki kontaktowe czy okulary korekcyjne.

PresbyMAX – korekcja wzroku u pacjentów ze starczowzrocznością

Metoda PresbyMAX umożliwia skuteczną korekcję prezbiopii także u pacjentów, u których współwystępują wady refrakcji: nadwzroczność, krótkowzroczność czy astygmatyzm. Efekty w postaci poprawy ostrości widzenia w dali i w bliży są dostrzegalne bezpośrednio po zabiegu.

PresbyMAX – bezbolesny zabieg LKW dla osób z prezbiopią

 • PresbyMAX to zabieg całkowicie bezbolesny – przeprowadza się go w kroplowym znieczuleniu miejscowym.
 • Zakres korekcji: od -7 dioptrii do +3 dioptrii oraz do 4 cylindrów.
 • Korekcja wad wzroku na obydwu oczach podczas jednego zabiegu.
 • Stosunkowo szybki powrót do czynności dnia codziennego.

Jak przebiega zabieg PresbyMAX?

Pierwszy etap to wizyta kwalifikacyjna, podczas której lekarz się upewnia, czy pacjent może zostać poddany laserowej korekcji wzroku metodą PresbyMAX. Jeśli zostaną stwierdzone przeciwwskazania (np. badania ujawnią zmętnienie soczewki w przebiegu zaćmy), wówczas lekarz przedstawi alternatywne, bezpieczne dla pacjenta metody korekcji, np. refrakcyjną wymianę soczewki.

Sam zabieg wielorzywiznowego modelowania rogówki jest bardzo krótki i wykonuje się go na obu oczach tego samego dnia. Chirurg refrakcyjny korzysta podczas procedury z dwóch laserów – femtosekundowego i excimerowego.

Jakie są przeciwwskazania do przeprowadzenia laserowej korekcji wzroku metodą PresbyMAX?

Zaćma, cechująca się postępującym zmętnieniem soczewki, to niejedyne przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu laserowej korekcji wzroku metodą PresbyMAX. Do innych schorzeń zaliczają się m.in. choroby o podłożu autoimmunologicznym czy niektóre zmiany w rogówce. Ostateczną decyzję o kwalifikacji pacjenta do zabiegu podejmuje lekarz.

SmartSurfAce® TransPRK

Metoda laserowej korekcji wzroku SmartSurfAce® TransPRK jest całkowicie bezkontaktowa – podczas zabiegu część nabłonka rogówki usuwana jest bezdotykowo metodą TransPRK. Następnie wadę refrakcji koryguje się poprzez wymodelowanie rogówki przy pomocy lasera excimerowego. Tę procedurę cechują bezpieczeństwo, szybko zauważalne efekty, a także brak blizny na oku.

SmartSurfAce® TransPRK – powierzchniowa metoda laserowej korekcji wzroku

SmartSurfAce® TransPRK to powierzchniowa metoda laserowej korekcji wzroku dla pacjentów z krótkowzrocznością, astygmatyzmem oraz niedużą nadwzrocznością. Do zabiegu mogą zostać zakwalifikowane osoby cieszące się dobrym ogólnym stanem zdrowia (bez stwierdzonych przeciwwskazań) i stabilną wadą refrakcji. Tę metodę rekomenduje się pacjentom uprawiającym sporty kontaktowe, u których w trakcie treningów lub zawodów istnieje wysokie ryzyko wystąpienia urazów oka.

Bezdotykowa korekcja wad refrakcji metodą SmartSurfAce® TransPRK

Podczas zabiegu SmartSurfAce® TransPRK lekarz nie korzysta z żadnych narzędzi chirurgicznych. Nabłonek usuwa się przy pomocy lasera. Ta bezkontaktowa, bezbolesna i bezpieczna dla pacjenta metoda laserowej korekcji wzroku nie pozostawia na oku blizny. Czas trwania zabiegu jest uzależniony m.in. od wielkości wady – 1 dioptrię wady wzroku usuwa się w czasie 2 sekund.

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Jak przebiega zabieg SmartSurfAce® TransPRK?

 • Kwalifikacja pacjenta do zabiegu – podczas wizyty kwalifikacyjnej lekarz okulista przeprowadza wywiad medyczny oraz badania okulistyczne, aby wykluczyć schorzenia stanowiące przeciwwskazania do przeprowadzenia procedury.
 • Przygotowanie pacjenta do zabiegu – odkażenie okolicy oka, aplikacja kropli znieczulających, zabezpieczenie oka rozwórką.
 • Zmiana kształtu rogówki – dokonuje się jej przy pomocy lasera excimerowego, emitującego pulsy fotoablacyjne.
 • Wygładzenie rogówki – wykorzystuje się do tego technologię SmartPulse®, zapewniającą mniejszy wpływ termiczny na oko.

SmartSurfAce® TransPRK – zabieg laserowej korekcji wzroku w Szczecinie

 • Kontrola termiczna SmartPulse® zwiększa bezpieczeństwo pacjenta.
 • Po zabiegu na oku nie pozostaje blizna.
 • Małoinwazyjna, całkowicie bezdotykowa metoda laserowej korekcji wad refrakcji.
 • Zabieg jest przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym.

Metoda laserowej korekcji wzroku LASEK Szczecin

LASEK to powierzchniowa metoda korekcji wad refrakcji. Podczas zabiegu chirurg refrakcyjny nie ingeruje w głębsze warstwy rogówki, dzięki czemu na oku nie pozostaje blizna.

Jak przebiega laserowa korekcja wzroku metodą LASEK?

 • Pacjent może zostać zakwalifikowany do zabiegu tylko wówczas, jeśli w trakcie wywiadu medycznego i badań przeprowadzonych podczas wizyty kwalifikacyjnej nie zostaną stwierdzone żadne przeciwwskazania.
 • Pole zabiegowe odkaża się płynem antybakteryjnym, a do oka są wkrapiane krople znieczulające. Dawka jest dobrana indywidualnie do potrzeb pacjenta – dzięki temu cały zabieg staje się bezbolesny.
 • Nabłonek rogówki usuwa się za pomocą alkoholu, a następnie wada refrakcji jest korygowana laserem excimerowym.
 • Po zabiegu na oko zakłada się opatrunek.
 • Zabieg wykonuje się najpierw na jednym oku, dopiero po pewnym czasie na drugim.

LASEK – korekcja krótkowzroczności, dalekowzroczności i astygmatyzmu

LASEK to jedna ze starszych metod powierzchniowych laserowej korekcji wzroku. Umożliwia ona skuteczną korekcję niewielkich wad refrakcji, takich jak krótkowzroczność, nadwzroczność czy astygmatyzm. Zabieg przeprowadza się u osób, które ukończyły 21 rok życia i mają stabilną wadę wzroku (taką, która nie pogłębiła się w ciągu ostatniego roku). W porównaniu z głębokimi metodami laserowej korekcji wzroku po zabiegu LASEK rekonwalescencja jest dłuższa.

LASEK – powierzchniowa metoda laserowej korekcji wzroku

 • Bezbolesny zabieg – przeprowadza się go w znieczuleniu miejscowym.
 • Oko jest zabezpieczane soczewką ochronną.
 • Korekcja krótkowzroczności, dalekowzroczności i astygmatyzmu.
 • Cała procedura trwa około 1 godziny.
 • Zabiegu nie wykonuje się na obu oczach tego samego dnia.

SmartPulse® EBK Szczecin

SmartPulse® EBK to jedna z powierzchniowych metod laserowej korekcji wzroku dostępnych w gabinetach Idealny Wzrok w Szczecinie. Za jej pomocą koryguje się wady refrakcji (krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm). Zabieg jest całkowicie bezbolesny – pacjenta poddaje się znieczuleniu miejscowemu (krople aplikowane do oka).

SmartPulse® EBK to zabieg, który nie pozostawia na oku blizny

SmartPulse® EBK to małoinwazyjna metoda, po której na oku nie pozostaje blizna. Nie wymaga ona ingerencji w głębsze warstwy rogówki. Nabłonek usuwa się narzędziem Epi Clear, a pacjent szybciej wraca do codziennych aktywności niż po zabiegach wykonywanych starszymi metodami. Obserwowane jest także mniejsze nasilenie dolegliwości zabiegowych względem innych metod powierzchniowych.

Jak przebiega zabieg SmartPulse® EBK?

 • Kwalifikacja przedzabiegowa – do zabiegu SmartPulse® EBK mogą zostać zakwalifikowani jedynie Ci pacjenci, u których nie zostaną stwierdzone żadne przeciwwskazania. Wymagana jest także stabilizacja wady wzroku – w okresie min. jednego roku.
 • Przygotowanie do zabiegu – ten etap obejmuje: odkażenie pola zabiegowego, zabezpieczenie oka rozwórką, której zadaniem jest zapobiegnięcie zamykaniu powieki, a także podanie pacjentowi kropli znieczulających.
 • Usunięcie nabłonka rogówki – nabłonek usuwa się precyzyjnym narzędziem Epi Clear (w przeciwieństwie np. do metody LASEK nie ma tu konieczności stosowania roztworu alkoholu).
 • Korekcja wad refrakcji – wady refrakcji koryguje się poprzez odpowiednie wymodelowanie rogówki laserem excimerowym (laser działa na oko przez ok. 30 sekund). Następnie rogówka jest wygładzana w technologii SmartPulse®.

SmartPulse® EBK – szybka i bezbolesna metoda laserowej korekcji wzroku

 • Skuteczna korekcja krótkowzroczności, nadwzroczności i astygmatyzmu.
 • Krótka rekonwalescencja – względem starszych metod i szybszy powrót do codziennych aktywności w porównaniu z innymi metodami powierzchniowymi.
 • Niewielka plamka lasera (0,54 mm) pozwala precyzyjnie wymodelować rogówkę.
 • Zabieg nie pozostawia blizny na oku.

FemtoLASIK Szczecin

FemtoLASIK to unowocześniona głęboka metoda laserowej korekcji wzroku LASIK. Podobnie jak inne metody głębokie cechuje się krótkim czasem rekonwalescencji i szybszym powrotem do codziennych aktywności. Umożliwia skuteczną korekcję popularnych wad refrakcji – także u pacjentów z dużymi wadami wzroku.

FemtoLASIK Szczecin – skuteczna korekcja wad refrakcji

 • Jednoczesna korekcja wad wzroku na obydwu oczach.
 • Bezbolesny zabieg przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym.
 • Duży zakres korekcji wad refrakcji.
 • Efekty zauważalne bezpośrednio po zabiegu.
 • Krótszy okres rekonwalescencji (w porównaniu do powierzchniowych metod laserowej korekcji wzroku).

FemtoLASIK Szczecin – na czym polega zabieg?

Zabieg korekcji wad refrakcji przeprowadza się na obydwu oczach w tym samym dniu. Procedura ta jest całkowicie bezbolesna. Pacjentowi podaje się znieczulenie miejscowe w postaci kropli znieczulających. Zabieg nie wymaga hospitalizacji – wykonuje się go w warunkach ambulatoryjnych.

Podczas zabiegu laserowej korekcji wzroku metodą FemtoLASIK wykorzystywane są dwa lasery: femtosekundowy (opracowanie płatka rogówki) i excimerowy (modelowanie rogówki).

CZY ZABIEG FEMTOLASIK JEST BEZPIECZNY?

FemtoLASIK uważana jest za metodę bezpieczną – nie wykonuje się procedury bez wcześniejszej, wnikliwej kwalifikacji mającej na celu wykrycie ewentualnych przeciwwskazań do zabiegu. Wykorzystywany podczas procedury laser femtosekundowy umożliwia jej indywidualne zaprogramowanie. Należy jednak mieć na uwadze, że każdy zabieg może nieść ryzyko wystąpienia powikłań – o możliwych do osiągnięcia efektach korekcji i ewentualnych zagrożeniach wynikających z zastosowania konkretnej procedury pacjent uzyskuje informacje podczas wizyty kwalifikacyjnej.

Co mówią o nas pacjenci?

Gwarancja najniższej ceny!

Znajdź niższą ceną, a zwrócimy Ci różnicę.

dowiedz się więcej

zadbaj o swój wzrok już dziś - laserowa korekcja Szczecin

Zadzwoń i umów się na wizytę!

+48 503 503 553

Lub znajdź najbliższy gabinet

Jana Pawła 13 lokal 10, Lublin

+48 503 503 553

godziny otwarcia:

Pon - pt: 8:00 - 17:00 Sob: 9:00 - 13:00

Zabiegi: ul. Ogińskiego 1B, Jelenia Góra

Kwalifikacje:ul. Wyszyńskiego 56/5, Jelenia Góra

+48 503 503 553

godziny otwarcia:

Pon - pt: 8:00 - 17:00 Sob: 9:00 - 13:00

Zabiegi: ul. Wyszyńskiego 155, Gorzów Wlkp.

Kwalifikacje:ul. Żerańska 14 b, Gorzów Wlkp.

+48 503 503 553

godziny otwarcia:

Pon - pt: 8:00 - 17:00 Sob: 9:00 - 13:00

Zabiegi:ul. Stefana Batorego 7, Gdynia

Kwalifikacje:ul. Śląska 35/37 Gdynia

+48 503 503 553

godziny otwarcia:

Pon - pt: 8:00 - 17:00 Sob: 9:00 - 13:00

Częstochowska 50, Opole

+48 503 503 553

godziny otwarcia:

Pon - pt: 8:00 - 17:00 Sob: 9:00 - 13:00

Kolegialna 18, Płock

+48 503 503 553

godziny otwarcia:

Pon - pt: 8:00 - 17:00 Sob: 9:00 - 13:00

Tylna 6, Łódź

+48 503 503 553

godziny otwarcia:

Pon - pt: 8:00 - 17:00 Sob: 9:00 - 13:00

Rondo ONZ 1, Warszawa

+48 503 503 553

godziny otwarcia:

Pon - pt: 8:00 - 17:00 Sob: 9:00 - 13:00

Drużbickiego 7, Poznań

+48 503 503 553

godziny otwarcia:

Pon - pt: 8:00 - 17:00 Sob: 9:00 - 13:00

Tadeusza Kościuszki 215/B, Katowice

+48 503 503 553

godziny otwarcia:

Pon - pt: 8:00 - 17:00 Sob: 9:00 - 13:00

Ulanowskiego 18/20, Wrocław

+48 503 503 553

godziny otwarcia:

Pon - sob: 9:00 - 21:00

al. Wyzwolenia 46/16U, Szczecin

+48 503 503 553

godziny otwarcia:

Pon - sob: 8:00 - 21:00

skontaktuj się z nami!

Wybierz miasto
Umów wizytę
Umów się na wizytę +48 503 503 553